Kiểm tra và bảo dưỡng

Kiểm tra bởi Mercedes-Benz

        Tin tưởng là tốt, nhưng kiểm tra thậm chí còn tốt hơn

BẢO DƯỠNG

Các hạng mục công việc bảo dưỡng xe PC

 • Thay dầu máy và lọc dầu máy                                               Mỗi 8000km/1 năm
 • Cửa sổ trời: lau chùi và bôi trơn                                             1 năm
 • Thay lọc gió điều hòa                                                           24.000 km/1 năm
 • Cao su gạt mưa                                                                   24.000 km/1 năm
 • Thay lọc gió động cơ                                                            32.000 km/1 năm
 • Thay dầu phanh (SBC System)                                              1 năm
 • Thay dầu phanh (các xe khác)                                               2 năm
 • Thay bugi                                                                            48.000 km/2 năm
 • Thay lọc dầu hộp số tự động                                                 48.000 km/2 năm
 • Lốp xe                                                                                56.000 km/2 năm
 • Thay lọc nhiên liệu                                                               64.000 km/2 năm
 • Thay dây đai (V-belt)                                                            64.000 km/2 năm
 • Hệ thống phanh                                                                   64.000 km
 • Đĩa phanh trước                                                                   80.000 km
 • Đĩa phanh sau                                                                     120.000 km
 • Thay nước làm mát động cơ                                                  64.000 km/3 năm
 • Kiểm tra chiến dịch triệu hồi (nếu có)                                     Mỗi lần vào xưởng

Danh mục

 Tư Vấn Bán Hàng - 0968.701.225